Vi bygger ett nytt akvarium

Malmö Museers Akvarium byggs just nu om. Det nya Akvariet öppnar våren 2015.

1937 invigdes akvariet på Malmö Museer och tiden har satt sina spår. Därför bygger vi nu om och bygger nytt! Det nya Akvariet öppnar våren 2015. Fram till dess är Akvariet stängt.

Vi har samtidigt passat på att förbättra entrén på Slottsholmen. Den första etappen av det arbetet är nu färdigt, och från den 6 juni 2014 är entrén öppen igen!

Det nya Akvariet blir mer än dubbelt så stort och vi kommer att visa en mångfald av djur — såväl Nemo och hans vänner från korallreven som fiskar utan ögon och giftormen med världens längsta huggtänder. Dessutom satsar vi mycket på våra inhemska fiskarter. Det kommer att bli en modern anläggning med fokus på hållbarhet och djurens välmående.

Aktuellt 2014-10-31

Just nu läggs en vattentät beläggning på de nya akvarierna. Det är ämnen som polyester och aceton som används. Det kan innebära att obehaglig luft letar sig upp från källarplanet.

Det är inte farligt att andas luften men den kan, för känsliga personer, innebära obehag. För att vara säkra på att luften inte är farlig gör Stadsfastigheter dagliga mätningar och hittills har alla genomförda mätningar visat värden långt under gränsvärdet.

Fläktar är igång som leder ut luften på baksidan av byggnaden, men det har visat sig svårt att helt undvika att illaluktande luft sprider sig.

Arbetet kommer att pågå av och till fram till jul. Till dess fortsätter Stadsfastigheter att ta regelbundna prover för att vi alla ska kunna vara säkra på att det inte är något farligt i luften.

Det här inlägget postades i Malmö Muséer, Malmöhus Slott. Bokmärk permalänken.